GCVN

GCVN

Nhà phát triển: Trung Phan

Miễn phí

GCVN Miễn phí

GCVN

Nhà phát triển: Trung Phan

Ảnh màn hình

GCVN
GCVN

Mô tả bởi nhà phát triển

Cung cấp thông tin về tất cả các lại game online tại Việt Nam

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app GCVN

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--