Phong thuỷ âm phần
4.3 / 3 đánh giá

Phong thuỷ âm phần

Nhà phát triển: Duy Pham

Miễn phí

Phong thuỷ âm phần Miễn phí
4.3 / 3 đánh giá

Phong thuỷ âm phần

Nhà phát triển: Duy Pham

Ảnh màn hình

Phong thuỷ âm phần
Phong thuỷ âm phần
Phong thuỷ âm phần
Phong thuỷ âm phần
Phong thuỷ âm phần
Phong thuỷ âm phần

Mô tả bởi nhà phát triển

- La kinh phong thuỷ âm phần chọn hướng đặt mộ theo Hồng phạm ngũ hành ....
- Chọn ngày giờ đặt mộ cải cát hoặc đặt mộ hoả táng.
- Tính kiểm tra xem ngày giờ người mất có phạm trùng tang không.
- Kiến thức cơ bản về ma chay theo thọ mai sinh tử.
- Lịch âm dương

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Phong thuỷ âm phần

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--