Lịch Tốt

Lịch Tốt

Nhà phát triển: Duy Pham

Miễn phí

Lịch Tốt Miễn phí

Lịch Tốt

Nhà phát triển: Duy Pham

Ảnh màn hình

Lịch Tốt
Lịch Tốt
Lịch Tốt
Lịch Tốt
Lịch Tốt
Lịch Tốt
Lịch Tốt
Lịch Tốt

Mô tả bởi nhà phát triển

- Xem lịch hàng tháng, hàng ngày
- Tìm ngày tốt, giờ tốt thông thường
- Tìm ngày tốt, giờ tốt cho các việc:
+ Cưới hỏi
+ Động Thổ
+ Về nhà mới
+ Nhận Việc
+ Đổ mái, cất nóc
+ Đặt mộ.
- Chọn tuổi xông nhà
- Chọn tuổi Làm nhà
- Tính sao Cửu Diệu.
- Tính sao Thái Tuế

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Lịch Tốt

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--