ZipArchiver- RAR Zip Dụng c‪ụ‬
2.8 / 40 đánh giá

ZipArchiver- RAR Zip Dụng c‪ụ‬

Nhà phát triển: 泽辉 王

Miễn phí

ZipArchiver- RAR Zip Dụng c‪ụ‬ Miễn phí
2.8 / 40 đánh giá

ZipArchiver- RAR Zip Dụng c‪ụ‬

Nhà phát triển: 泽辉 王

Ảnh màn hình

ZipArchiver- RAR Zip Dụng c‪ụ‬
ZipArchiver- RAR Zip Dụng c‪ụ‬
ZipArchiver- RAR Zip Dụng c‪ụ‬
ZipArchiver- RAR Zip Dụng c‪ụ‬
ZipArchiver- RAR Zip Dụng c‪ụ‬
ZipArchiver- RAR Zip Dụng c‪ụ‬
ZipArchiver- RAR Zip Dụng c‪ụ‬
ZipArchiver- RAR Zip Dụng c‪ụ‬
ZipArchiver- RAR Zip Dụng c‪ụ‬
ZipArchiver- RAR Zip Dụng c‪ụ‬

Mô tả bởi nhà phát triển

rar, zip, 7z tệp zip / giải nén; Quản lý tập tin; giải nén / zip các tập tin trong iCloud, Dropbox; album ảnh, video, iPod nhạc tập tin zip & xuất khẩu. vault riêng, nhận dạng văn bản hình ảnh.

Giải nén các tệp nén cục bộ nhập, tệp tải lên Wi-Fi trên máy tính, bạn cũng có thể nhập URL mạng, tải xuống tệp nén và trích xuất mạng. Đối với các tệp được nén bằng mật khẩu, có thể trích xuất cùng một tệp.
Sau khi giải nén tập tin riêng tư có thể được sao chép vào tập tin an toàn hộp, tập tin hỗ trợ hộp an toàn touchid và xác nhận cử chỉ kép, bảo vệ sự riêng tư không bị rò rỉ. Ảnh riêng tư trên điện thoại di động, video cũng có thể dễ dàng được nhập.
Ảnh trên thiết bị di động, video trong album có thể dễ dàng được nén theo gói.
Nếu bạn muốn nén và giải nén các tập tin trên máy tính của mình, bạn có thể tải lên điện thoại bằng WiFi và dễ dàng hoàn tất quá trình nén và giải nén.
Các tệp nén và giải nén có thể dễ dàng được xuất với e-mail hoặc ứng dụng của bên thứ ba và gửi cho bạn bè.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app ZipArchiver- RAR Zip Dụng c‪ụ‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--