RD concrete Load

RD concrete Load

Nhà phát triển: RDcompany

Miễn phí

RD concrete Load Miễn phí

RD concrete Load

Nhà phát triển: RDcompany

Ảnh màn hình

RD concrete Load
RD concrete Load
RD concrete Load
RD concrete Load
RD concrete Load
RD concrete Load
RD concrete Load
RD concrete Load
RD concrete Load
RD concrete Load

Mô tả bởi nhà phát triển

Phần mềm tính toán xác định các dạng tải trọng: Tĩnh tải, hoạt tải, gió và động đất.
Tra các thuộc tính của bê tông cốt thép: các loại cường độ, đặc trưng, quan hệ giữa ứng suất và biến dạng, các hệ số giới hạn khi tính toán cốt thép.
Tạo bảng thống kê và thống kê cốt thép cho công trình.


Software used to look up and determine dead load, live load, wind load, quake load , strength of Concrete, strength of reinforcement, factor in RC, bars quantity table for concrete buildings.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app RD concrete Load

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--