Tất cả trong Một Quản lý Mật khẩu

Tất cả trong Một Quản lý Mật khẩu

Nhà phát triển: Sandeep Bhandari

Miễn phí

Tất cả trong Một Quản lý Mật khẩu Miễn phí

Tất cả trong Một Quản lý Mật khẩu

Nhà phát triển: Sandeep Bhandari

Ảnh màn hình

Tất cả trong Một Quản lý Mật khẩu
Tất cả trong Một Quản lý Mật khẩu
Tất cả trong Một Quản lý Mật khẩu

Mô tả bởi nhà phát triển

Password Manager là cách dễ nhất để truy cập vào tất cả các mật khẩu của bạn bất cứ nơi nào bạn đang có. Các ứng dụng là hoàn toàn an toàn và không đòi hỏi bất kỳ điều khoản như truy cập Internet, địa chỉ liên lạc hoặc của bạn.

Từ nay, các mật khẩu duy nhất bạn cần nhớ là mật khẩu chính cho ứng dụng này và bạn có thể truy cập tất cả các mật khẩu khác của bạn. Điều này là bởi đến nay an toàn hơn so với việc có mật khẩu của bạn trên một mảnh giấy trong ví của bạn;)

(Cho phép thanh toán chỉ là sự đóng góp - nếu bạn muốn)

Tính năng, đặc điểm:
* Các khóa ứng dụng tự động khi màn hình tắt và khi bạn thoát khỏi ứng dụng.
* Mật khẩu được lưu trong một định dạng mã hóa.
* Xuất khẩu chức năng / nhập khẩu
* Máy phát Password
* Tìm kiếm
* Nhập một số không giới hạn của mật khẩu.
* Không quảng cáo!
* Gần như không có quyền! (Đọc / ghi lưu trữ là cần thiết cho các chức năng xuất khẩu / nhập khẩu, xin lỗi)

Tuy nhiên, bạn không nên mất mật khẩu chủ của bạn để ứng dụng này vì không có chức năng phục hồi (chưa).

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Tất cả trong Một Quản lý Mật khẩu

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--