Tài chính cá nhân
4.5 / 48 đánh giá

Tài chính cá nhân

Nhà phát triển: RARUS-SOFT, OOO

Miễn phí

Tài chính cá nhân Miễn phí
4.5 / 48 đánh giá

Tài chính cá nhân

Nhà phát triển: RARUS-SOFT, OOO

Ảnh màn hình

Tài chính cá nhân
Tài chính cá nhân
Tài chính cá nhân
Tài chính cá nhân
Tài chính cá nhân
Tài chính cá nhân
Tài chính cá nhân
Tài chính cá nhân
Tài chính cá nhân
Tài chính cá nhân
Tài chính cá nhân
Tài chính cá nhân
Tài chính cá nhân
Tài chính cá nhân
Tài chính cá nhân
Tài chính cá nhân

Mô tả bởi nhà phát triển

Chương trình “Budget” đó là một công cụ hữu ích để kiểm kê, nghiên cứu, kiểm tra và lập kế hoạch tài chính cá nhân. Chương trình gồm 4 hệ thống nhỏ: kiểm kê lợi nhuận, sự liên hệ tính toán trên việc nhận và cho các khoản vay, thiết lập tài chính và phân hệ tiết kiệm. Giao diện đơn giản và trực quan cho phép bạn xem xét và phân tích tài chính của bất kì người sử dụng nào, từ sơ cấp đến cao cấp. Khi làm việc cần phải kết nối với mạng.

Hệ thống phụ của thu nhập và chi phí cho phép kiểm kê và lập kế hoạch của dòng tiền, xây dựng một số lượng nhiều các báo cáo và biểu đồ, trả lời các câu hỏi như “Chi tiêu trung bình mỗi tháng là …?”,”Khoản thu và chi tiêu trong một khoảng thời gian ?”, “sự cân bằng hiện tại của dòng tiền như thế nào?”, “ Chi phí và khoản thu nào là nhiều nhất?”, “ Các khoản thu và chi phí nào đã được sinh ra bằng thẻ ngân hàng, còn cái nào bằng tiền mặt?”.

Hệ thống phụ của việc lập kế hoạch cho phép bạn nhập vào khoản thu và chi phí dự toán trong một ngày bất kì và trên những thông tin này có thể nhìn thấy được số dư của bất kì ngày nào. Hệ thống phụ của việc lập kế hoạch cũng cho phép tự động dự đoán sự thay đổi của số dư tiền mặt trên cơ sở thời gian đã qua. Sự thay đổi của sự dư thừa có thể phân tích vào bảng và biểu đồ. Dựa theo số liệu đã dự định có thể tự động tính toán chi phí và lợi nhuận.

You can buy Budget subscription and get every feature. Yearly Budget auto-renewable subscription costs $28.99 per year.
Payment will be charged to iTunes Account at confirmation of purchase. Yearly subscription automatically renews unless auto-renew is turned off at least 24-hours before the end of the current period. Account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period, and identify the cost of the renewal. Subscriptions may be managed by the user and auto-renewal may be turned off by going to the user's Account Settings after purchase. No cancellation of the current subscription is allowed during active subscription period. Any unused portion of a free trial period, if offered, will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication.

Terms of use: https://docs.google.com/document/d/15R0WpdPs6aW26uBRexxfJ4Cka8mAkgyGJpMA_j9I9T0/pub
Privacy Policy: https://baksheevn.wixsite.com/the-gym/privacy

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Tài chính cá nhân

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--