thành phố xe hơi chạy xe giả lập 2017 pro miễn ph‪í‬

thành phố xe hơi chạy xe giả lập 2017 pro miễn ph‪í‬

Nhà phát triển: Musa CANDIR

Miễn phí

thành phố xe hơi chạy xe giả lập 2017 pro miễn ph‪í‬ Miễn phí

thành phố xe hơi chạy xe giả lập 2017 pro miễn ph‪í‬

Nhà phát triển: Musa CANDIR

Ảnh màn hình

thành phố xe hơi chạy xe giả lập 2017 pro miễn ph‪í‬
thành phố xe hơi chạy xe giả lập 2017 pro miễn ph‪í‬
thành phố xe hơi chạy xe giả lập 2017 pro miễn ph‪í‬
thành phố xe hơi chạy xe giả lập 2017 pro miễn ph‪í‬
thành phố xe hơi chạy xe giả lập 2017 pro miễn ph‪í‬
thành phố xe hơi chạy xe giả lập 2017 pro miễn ph‪í‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Bạn có thể di chuyển tự do trong thành phố, thách thức công việc chờ đợi cho bạn từ mỗi khác. 5 hoàn thành nhiệm vụ bằng cách chọn một trong những công cụ khác nhau mua xe mới. Không có vấn đề làm thế nào nhanh chóng, bạn lái xe và bạn tốt để chứng minh điều đó!
Game tính năng;
Graphics HD
30 khác nhau Cấp
kinh nghiệm chơi game 3D
Angles máy ảnh khác nhau
   - Lái nội
   - Lái xe nước ngoài
   - Remote Driving Mắt chim
5 công cụ khác nhau
Chỉ đạo xoay

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app thành phố xe hơi chạy xe giả lập 2017 pro miễn ph‪í‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--