AK-36HDD

AK-36HDD

Nhà phát triển: ARIRANG TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Miễn phí

AK-36HDD Miễn phí

AK-36HDD

Nhà phát triển: ARIRANG TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Ảnh màn hình

AK-36HDD
AK-36HDD
AK-36HDD
AK-36HDD

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng điều khiển và chọn bài hát cho máy AK-36HDD

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app AK-36HDD

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--