BVSC Mobile

BVSC Mobile

Nhà phát triển: Bao Viet Securities Joint Stock Company

Miễn phí

BVSC Mobile Miễn phí

BVSC Mobile

Nhà phát triển: Bao Viet Securities Joint Stock Company

Ảnh màn hình

BVSC Mobile
BVSC Mobile
BVSC Mobile
BVSC Mobile
BVSC Mobile
BVSC Mobile

Mô tả bởi nhà phát triển

BVSC Mobile Trading - dễ sử dụng và giàu tính năng

BVSC Mobile Trading là ứng dụng cho nền tảng mobile của Bao Việt Securities (BVSC) với nhiều tính năng:
- Hỗ trợ các dòng iPad, iPhone & iPod
- Dễ dàng sử dụng
- Cho phép mua bán, huỷ sửa thuận tiện
- Quản lý tài sản rõ ràng
- Thao tác trên nhiều tài khoản cùng lúc
- Bảng giá nhanh chónh
- Giàu tính năng:
* Ứng trước
* Chuyển tiền
* Chuyển chứng khoán
* Thực hiện quyền
* Sao kê tiền
* Sao kê chứng khoán
* Sao kê lệnh
* ...

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app BVSC Mobile

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--