CheckID

CheckID

Nhà phát triển: Giai Phap Thong Minh

Miễn phí

CheckID Miễn phí

CheckID

Nhà phát triển: Giai Phap Thong Minh

Ảnh màn hình

CheckID
CheckID
CheckID
CheckID
CheckID
CheckID
CheckID

Mô tả bởi nhà phát triển

Chương trình kiểm tra thông tin người dùng, kiểm tra thông tin hợp lệ hay không, chụp hình và gửi về máy chủ

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app CheckID

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--