Đồng hồ lật-tiện ích thời gian

Đồng hồ lật-tiện ích thời gian

Nhà phát triển: 翠玲 施

Miễn phí

Đồng hồ lật-tiện ích thời gian Miễn phí

Đồng hồ lật-tiện ích thời gian

Nhà phát triển: 翠玲 施

Ảnh màn hình

Đồng hồ lật-tiện ích thời gian
Đồng hồ lật-tiện ích thời gian
Đồng hồ lật-tiện ích thời gian
Đồng hồ lật-tiện ích thời gian
Đồng hồ lật-tiện ích thời gian
Đồng hồ lật-tiện ích thời gian
Đồng hồ lật-tiện ích thời gian
Đồng hồ lật-tiện ích thời gian
Đồng hồ lật-tiện ích thời gian
Đồng hồ lật-tiện ích thời gian
Đồng hồ lật-tiện ích thời gian
Đồng hồ lật-tiện ích thời gian
Đồng hồ lật-tiện ích thời gian
Đồng hồ lật-tiện ích thời gian
Đồng hồ lật-tiện ích thời gian
Đồng hồ lật-tiện ích thời gian
Đồng hồ lật-tiện ích thời gian
Đồng hồ lật-tiện ích thời gian

Mô tả bởi nhà phát triển

Flip Clock là một chiếc đồng hồ kỹ thuật số để bàn tối giản. Widget đồng hồ để bàn hỗ trợ hiển thị giây và lịch.Hỗ trợ tải xuống nhiều loại trình bảo vệ màn hình dành cho máy tính để bàn.

- Hiển thị thời gian và hiển thị ngày.
- Chế độ 12 và 24 giờ.
- Đồng hồ báo thức thông minh, có thể tự động điều chỉnh âm lượng.
- Hỗ trợ nhiều chủ đề đồng hồ.
- Cung cấp bộ đếm thời gian và đồng hồ bấm giờ, đếm ngược.
- Hiển thị giây thời gian trong tiện ích Hôm nay.
- Cung cấp hiển thị widget đồng hồ màn hình chính với giây, cho iOS14 trở lên.
- Cung cấp lịch và hiển thị widget đồng hồ.
- Chuông báo giờ, chấm công bằng giọng nói hàng giờ.
- Hỗ trợ tải xuống nhiều loại trình bảo vệ màn hình dành cho máy tính để bàn.


Flip Clock is a minimalist desktop digital clock. Desktop clock widget supports displaying seconds and calendar.Support downloading a variety of desktop screensavers.

- Time display and date display.
- 12 and 24 hour modes.
- Smart alarm clock, can automatically adjust the volume.
- Support multiple clock themes.
- Provide timer and stopwatch, countdown.
- The Pomodoro Technique helps you focus on work and study
- Show time seconds in Today widget.
- Providing home screen clock widget display with seconds, for iOS14 or above.
- Provide calendar and clock widget display.
- Hourly chime, hourly voice timekeeping.
- Support downloading a variety of desktop screensavers

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Đồng hồ lật-tiện ích thời gian

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--