Weather - Forecasts

Weather - Forecasts

Nhà phát triển: ASN GROUP LLC

Miễn phí

Weather - Forecasts Miễn phí

Weather - Forecasts

Nhà phát triển: ASN GROUP LLC

Ảnh màn hình

Weather - Forecasts
Weather - Forecasts
Weather - Forecasts
Weather - Forecasts
Weather - Forecasts
Weather - Forecasts
Weather - Forecasts

Mô tả bởi nhà phát triển

Dự báo thời tiết là một ứng dụng thời tiết đẹp, chính xác và đơn giản. Đừng bao giờ để thời tiết làm bạn ngạc nhiên nữa.

Đặc trưng
- Thời tiết hiện tại có tính năng Dự báo hàng giờ, Có thể có mưa, Chất lượng không khí, Cảm thấy thích và nhiều thông tin khác.
- Dự báo hàng ngày cung cấp cho bạn tất cả thông tin bạn cần cho những ngày sắp tới trong tuần. Nhấn vào một ngày cụ thể để biết thêm chi tiết.
- Cảnh báo thời tiết giúp bạn cập nhật các lời khuyên về thời tiết từ các cơ quan hàng đầu trên thế giới
- Tìm kiếm bản đồ cho phép bạn dễ dàng xem thời tiết cho vị trí hiện tại của bạn hoặc bất kỳ nơi nào khác trên thế giới
- Cài đặt cho phép bạn xem thời tiết trong hệ thống đo lường Anh hoặc hệ mét
- Chế độ tối và nền dựa trên thời gian mặt trời động làm cho ứng dụng có trải nghiệm tuyệt vời để sử dụng.

Lập kế hoạch trước dựa trên thời tiết cho dù bạn đang ở đâu trên thế giới. Ứng dụng thời tiết tuyệt đẹp này có tất cả các thông tin chi tiết mà bạn muốn và cần.

Mưa sắp tới: Với biểu đồ lượng mưa từng phút, bạn sẽ không bao giờ bị dính mưa nữa.

Xem chính xác lượng ánh sáng mặt trời bạn còn lại với tính năng theo dõi Mặt trời mọc và Mặt trời lặn.

Hàng tấn thông tin khác như Độ ẩm, UVI, Điểm sương, v.v. đều nằm trong tầm tay bạn.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Weather - Forecasts

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan