Nặng vận chuyển hàng hóa xe tải trình điều khiển

Nặng vận chuyển hàng hóa xe tải trình điều khiển

Nhà phát triển: Salman Khan

Miễn phí

Nặng vận chuyển hàng hóa xe tải trình điều khiển Miễn phí

Nặng vận chuyển hàng hóa xe tải trình điều khiển

Nhà phát triển: Salman Khan

Ảnh màn hình

Nặng vận chuyển hàng hóa xe tải trình điều khiển
Nặng vận chuyển hàng hóa xe tải trình điều khiển
Nặng vận chuyển hàng hóa xe tải trình điều khiển
Nặng vận chuyển hàng hóa xe tải trình điều khiển
Nặng vận chuyển hàng hóa xe tải trình điều khiển
Nặng vận chuyển hàng hóa xe tải trình điều khiển
Nặng vận chuyển hàng hóa xe tải trình điều khiển
Nặng vận chuyển hàng hóa xe tải trình điều khiển
Nặng vận chuyển hàng hóa xe tải trình điều khiển
Nặng vận chuyển hàng hóa xe tải trình điều khiển

Mô tả bởi nhà phát triển

Hãy là vua của đường trong "Heavy Giao thông vận tải Xe tải Driver: Offroad Cargo Truck".

Nếu bạn đang mệt mỏi của xe tải, sau đó bạn có để chơi nặng Giao thông vận tải Xe tải driver Offroad Cargo Truck để trải nghiệm offroad lái xe với các bài hát khó. Hiện các kỹ năng của bạn trong việc lái xe tải lớn qua offroads. Lái xe tải lớn ở các địa điểm offroad có thể khó khăn, bạn sẽ có thể hoàn thành tất cả các công việc?

Chọn hình thành mô hình xe tải lạnh khác nhau, và trải nghiệm rất nhiều đặc điểm bất thường trong ngày, đêm, mưa, nắng, mây. Cố gắng là người lái xe tải tốt nhất trong trò chơi để trở thành vua của đường.

Tính năng, đặc điểm:

đường giao thông khó khăn và cong.
Lái xe nhiều xe trong môi trường thực tế và là một lái xe đường tắt!
Đất đai trượt trong mưa với bùn đất trơn trượt trên đường ray.
xe tải kéo thách thức trên núi cao.
mức vận chuyển xe tải trên đường offroad trong ngày, đêm, mưa, nắng, chế độ mây.

Đưa bạn kỹ năng lái xe đến cấp độ tiếp theo và tận hưởng môi trường offroad đẹp trong khi bạn lái xe. Cố gắng không làm tổn hại đến xe tải của bạn.


Phản hồi của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi để nâng cao hơn nữa!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Nặng vận chuyển hàng hóa xe tải trình điều khiển

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--