Quản Lý Qu‪ỹ‬

Quản Lý Qu‪ỹ‬

Nhà phát triển: Huy Hoang Luu

Miễn phí

Quản Lý Qu‪ỹ‬ Miễn phí

Quản Lý Qu‪ỹ‬

Nhà phát triển: Huy Hoang Luu

Ảnh màn hình

Quản Lý Qu‪ỹ‬
Quản Lý Qu‪ỹ‬
Quản Lý Qu‪ỹ‬
Quản Lý Qu‪ỹ‬
Quản Lý Qu‪ỹ‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Nếu bạn cần quản lý việc chi tiêu, app này sẽ giúp bạn làm việc đó. Nó cho phép bạn quản lý tiền công tác phí, quỹ. Nó có thể là công tác phí mà bạn được cấp, khoản tiền bạn dự kiến chi tiêu khi đi du lịch hoặc là hạn mức chi tiêu theo tháng. Quản Lý Quỹ tính toán số tiền bạn có thể chi tiêu hàng ngày để đảm bảo không lạm chi.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Quản Lý Qu‪ỹ‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--