Mầm non kết nối xanh
3.4 / 7 đánh giá

Mầm non kết nối xanh

Nhà phát triển: MobiFone

Miễn phí

Mầm non kết nối xanh Miễn phí
3.4 / 7 đánh giá

Mầm non kết nối xanh

Nhà phát triển: MobiFone

Ảnh màn hình

Mầm non kết nối xanh
Mầm non kết nối xanh
Mầm non kết nối xanh
Mầm non kết nối xanh
Mầm non kết nối xanh
Mầm non kết nối xanh
Mầm non kết nối xanh
Mầm non kết nối xanh
Mầm non kết nối xanh
Mầm non kết nối xanh

Mô tả bởi nhà phát triển

Phần mềm xem IP camera ứng dụng cho các nhà trẻ

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Mầm non kết nối xanh

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--