Lịch Phong Thu‪ỷ‬

Lịch Phong Thu‪ỷ‬

Nhà phát triển: Duy Pham

Miễn phí

Lịch Phong Thu‪ỷ‬ Miễn phí

Lịch Phong Thu‪ỷ‬

Nhà phát triển: Duy Pham

Ảnh màn hình

Lịch Phong Thu‪ỷ‬
Lịch Phong Thu‪ỷ‬
Lịch Phong Thu‪ỷ‬
Lịch Phong Thu‪ỷ‬
Lịch Phong Thu‪ỷ‬
Lịch Phong Thu‪ỷ‬

Mô tả bởi nhà phát triển

- Xem lịch ngày, tháng, năm.
- Tìm ngày tốt theo yêu cầu công việc
- Chọn tuổi xông nhà
- Chọn tuổi làm nhà
- Tính sao Cửu Diệu
- Tính sao thái Tuế
- Tạo ghi chú và lịch nhắc theo ngày âm lịch

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Lịch Phong Thu‪ỷ‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--