Emoij Keyboard for message,chat - Emotion,Unicode

Emoij Keyboard for message,chat - Emotion,Unicode

Nhà phát triển: Tran Quang Son

Miễn phí

Emoij Keyboard for message,chat - Emotion,Unicode Miễn phí

Emoij Keyboard for message,chat - Emotion,Unicode

Nhà phát triển: Tran Quang Son

Ảnh màn hình

Emoij Keyboard for message,chat - Emotion,Unicode
Emoij Keyboard for message,chat - Emotion,Unicode
Emoij Keyboard for message,chat - Emotion,Unicode
Emoij Keyboard for message,chat - Emotion,Unicode
Emoij Keyboard for message,chat - Emotion,Unicode
Emoij Keyboard for message,chat - Emotion,Unicode
Emoij Keyboard for message,chat - Emotion,Unicode
Emoij Keyboard for message,chat - Emotion,Unicode
Emoij Keyboard for message,chat - Emotion,Unicode
Emoij Keyboard for message,chat - Emotion,Unicode

Mô tả bởi nhà phát triển

••• Bàn phím Emoji với hơn 10.000 biểu tượng, hình ảnh nghệ thuật , hoạ tiết mẫu, biểu tượng cảm xúc và kí tự unicde sẽ giúp bạn gửi tin nhắn hoặc chat một cách sáng tạo. •••

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Emoij Keyboard for message,chat - Emotion,Unicode

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--