Chuyến bay giá rẻ và khách sạn

Chuyến bay giá rẻ và khách sạn

Nhà phát triển: Alexander Timoshkov

Miễn phí

Chuyến bay giá rẻ và khách sạn Miễn phí

Chuyến bay giá rẻ và khách sạn

Nhà phát triển: Alexander Timoshkov

Ảnh màn hình

Chuyến bay giá rẻ và khách sạn
Chuyến bay giá rẻ và khách sạn
Chuyến bay giá rẻ và khách sạn
Chuyến bay giá rẻ và khách sạn
Chuyến bay giá rẻ và khách sạn
Chuyến bay giá rẻ và khách sạn
Chuyến bay giá rẻ và khách sạn
Chuyến bay giá rẻ và khách sạn
Chuyến bay giá rẻ và khách sạn
Chuyến bay giá rẻ và khách sạn
Chuyến bay giá rẻ và khách sạn
Chuyến bay giá rẻ và khách sạn
Chuyến bay giá rẻ và khách sạn
Chuyến bay giá rẻ và khách sạn
Chuyến bay giá rẻ và khách sạn
Chuyến bay giá rẻ và khách sạn
Chuyến bay giá rẻ và khách sạn

Mô tả bởi nhà phát triển

Một ứng dụng để tìm giá rẻ nhất cho các chuyến bay và khách sạn.
Với ứng dụng di động này, bạn có thể:
• tìm kiếm giá rẻ nhất cho vé máy bay;
• tìm kiếm giá rẻ nhất cho khách sạn;
• so sánh giá cho các chuyến bay và khách sạn ở các công ty khác nhau;
• sử dụng các bộ lọc thuận tiện khi chọn vé máy bay: (sáng, chiều, tối), theo số lần chuyển, hãng hàng không, sân bay và phương thức thanh toán;
• sử dụng các bộ lọc thuận tiện khi tìm kiếm khách sạn;
• để sắp xếp các tùy chọn khách sạn theo một số thông số (theo giá, mức độ phổ biến, số tiền chiết khấu);
• xem hình ảnh của các khách sạn trong một bộ sưu tập đặc biệt với chất lượng cao;
• đặt vé máy bay với giá trực tuyến tốt nhất (có lựa chọn loại tiền và các phương thức thanh toán khác nhau);
• đặt một khách sạn với giá tốt nhất trực tuyến (có sự lựa chọn về tiền tệ và các phương thức thanh toán khác nhau).

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Chuyến bay giá rẻ và khách sạn

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--