VPN 24: Hotspot VPN for iPhone
4.1 / 235 đánh giá

VPN 24: Hotspot VPN for iPhone

Nhà phát triển: 24apps GmbH

Miễn phí

VPN 24: Hotspot VPN for iPhone Miễn phí
4.1 / 235 đánh giá

VPN 24: Hotspot VPN for iPhone

Nhà phát triển: 24apps GmbH

Ảnh màn hình

VPN 24: Hotspot VPN for iPhone
VPN 24: Hotspot VPN for iPhone
VPN 24: Hotspot VPN for iPhone
VPN 24: Hotspot VPN for iPhone
VPN 24: Hotspot VPN for iPhone
VPN 24: Hotspot VPN for iPhone
VPN 24: Hotspot VPN for iPhone
VPN 24: Hotspot VPN for iPhone
VPN 24: Hotspot VPN for iPhone
VPN 24: Hotspot VPN for iPhone

Mô tả bởi nhà phát triển

VPN 24 - Proxy và Wi-Fi Hotspot An Ninh

- Duyệt web riêng tư và bảo mật
- Bảo mật Wi-Fi khi sử dụng Điểm truy cập công cộng
- Có sẵn nhiều địa điểm
- Không lưu nhật ký người dùng
- Hiệu năng VPN có một không hai

Hỗ trợ
Truy cập http://www.vpn24.io/support.html hoặc liên hệ chúng tôi tại help@vpn24.io

Điều khoản dịch vụ:
https://24apps.co/terms-of-service.html

Quyền Riêng tư California:
https://24apps.co/privacy-policy.html#california

Chính sách quyền riêng tư:
https://24apps.co/privacy-policy.html

Nâng cấp lên PRO để gỡ bỏ quảng cáo và truy cập tất cả máy chủ!

---
Các Điều khoản Tự động Gia hạn Gói đăng ký:
Gói đăng ký được thanh toán theo tháng hoặc theo năm với số tiền đã chọn tùy thuộc vào gói đăng ký.
Giá tương ứng với cùng phân khúc giá được thiết lập trong [[["Apple's App Store Matrix"]]] đối với các loại tiền tệ khác.
* Gói đăng ký dùng thử miễn phí của bạn sẽ tự động gia hạn thành đăng ký trả phí trừ khi bạn tắt tự động gia hạn tối thiểu 24 giờ trước khi hết thời hạn dùng thử miễn phí.
* Xin lưu ý: bất kỳ thời gian nào còn chưa sử dụng trong thời hạn dùng thử miễn phí (nếu có) đều sẽ mất khi bạn mua gói đăng ký PRO trong thời hạn dùng thử miễn phí.
* Bạn có thể hủy gói dùng thử miễn phí hoặc gói đăng ký bất cứ lúc nào bằng cách tắt tính năng tự động gia hạn thông qua phần cài đặt tài khoản iTunes của mình. Việc này phải được thực hiện 24 giờ trước khi hết thời hạn dùng thử miễn phí hoặc gói đăng ký để tránh bị tính phí. Việc hủy bỏ sẽ có hiệu lực vào ngày tiếp theo của ngày cuối cùng trong thời hạn đăng ký hiện tại và bạn sẽ được giảm cấp xuống dịch vụ miễn phí.
* Tài khoản sẽ bị tính phí gia hạn trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc kỳ hạn hiện tại và xác định chi phí gia hạn.

VPN 24 Điều khoản & Điều kiện: https://www.vpn24.io/terms-of-service.html
VPN 24 Chính sách quyền riêng tư: https://www.vpn24.io/privacy-policy.html
VPN 24 Quyền Riêng tư California: https://24apps.co/privacy-policy.html#california

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app VPN 24: Hotspot VPN for iPhone

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--