VNPT BHXH

VNPT BHXH

Nhà phát triển: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Miễn phí

VNPT BHXH Miễn phí

VNPT BHXH

Nhà phát triển: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Ảnh màn hình

VNPT BHXH
VNPT BHXH
VNPT BHXH
VNPT BHXH
VNPT BHXH
VNPT BHXH
VNPT BHXH
VNPT BHXH
VNPT BHXH
VNPT BHXH

Mô tả bởi nhà phát triển

Phục vụ đối tượng khách hàng kê khai
- Đăng nhập
- Xem thông tin hồ sơ đơn vị của mình
- Xem kết quả thông báo đóng C12
- Kiểm tra lịch sử giao dịch theo thời gian
- Đổi mật khẩu giao dịch
Phục vụ đối tượng sử dụng QLDV
- Đăng nhập
- Tra cứu thông tin khách hàng trong địa bàn quản lý
- Thống kê sản lượng thuê bao theo địa bàn
- Truy vấn tình trạng hồ sơ điện tử của đơn vị
- Truy vấn tình trạng đăng ký giao dịch điện tử của đơn vị

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app VNPT BHXH

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--