FAX - Gửi Fax từ iPhone
4.0 / 4 đánh giá

FAX - Gửi Fax từ iPhone

Nhà phát triển: Intergo Fax Services Ltd

Miễn phí

FAX - Gửi Fax từ iPhone Miễn phí
4.0 / 4 đánh giá

FAX - Gửi Fax từ iPhone

Nhà phát triển: Intergo Fax Services Ltd

Ảnh màn hình

FAX - Gửi Fax từ iPhone
FAX - Gửi Fax từ iPhone
FAX - Gửi Fax từ iPhone
FAX - Gửi Fax từ iPhone
FAX - Gửi Fax từ iPhone
FAX - Gửi Fax từ iPhone
FAX - Gửi Fax từ iPhone
FAX - Gửi Fax từ iPhone
FAX - Gửi Fax từ iPhone
FAX - Gửi Fax từ iPhone

Mô tả bởi nhà phát triển

Gửi fax từ iPhone hoặc iPad của bạn. Chỉ cần quét các tài liệu bằng camera của bạn hoặc nhập một tệp từ iCloud, Dropbox, Google drive hoặc hình ảnh của bạn và gửi đi như một bản fax.
Tính năng:
• Quét và dọn dẹp các tài liệu từ camera của bạn.
• Nhập các tài liệu dạng tệp .pdf từ iCloud, Email, Dropbox, Google Drive hay bất kỳ ứng dụng nào khác
• Trình quét được tích hợp để làm thẳng, chuyển tệp sang dạng tệp đen trắng.
• Kết hợp nhiều trang vào một bản fax duy nhất
• Xem trước tài liệu trước khi gửi.
• Thanh toán mọi lúc, mọi nơi. Mua credit và gửi fax theo nhu cầu.
• Xem toàn bộ lịch sử các bản fax đã gửi hoặc không gửi được.
• Sở hữu một máy fax toàn cầu trong túi tại 135+ điểm đến trên toàn thế giới.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app FAX - Gửi Fax từ iPhone

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan