mCard.vn

mCard.vn

Nhà phát triển: Thach Anh Tran

Miễn phí

mCard.vn Miễn phí

mCard.vn

Nhà phát triển: Thach Anh Tran

Ảnh màn hình

mCard.vn
mCard.vn
mCard.vn
mCard.vn
mCard.vn
mCard.vn
mCard.vn
mCard.vn
mCard.vn
mCard.vn
mCard.vn
mCard.vn
mCard.vn
mCard.vn
mCard.vn
mCard.vn
mCard.vn
mCard.vn
mCard.vn
mCard.vn

Mô tả bởi nhà phát triển

Phần mềm này là phần mềm bán hàng đầu cuối của mCard.vn cài trên smartphone, cho phép khách hàng đăng nhập mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ trên trang https://mcard.vn bằng điện thoại thông minh kết nối Internet. Phần mềm có chức năng mua hàng, tra cứu lịch sử của dịch vụ.

Phần mềm đăng nhập tương tự như trang web, nhưng cho phép lưu phiên đăng nhập có mã PIN bảo vệ tự đặt. Nhập PIN 6 số tiện lợi hơn nhập mật khẩu mỗi lần sử dụng, vẫn đảm bảo an toàn tương tự, và có thể xoá phiên đăng nhập đó từ trang web.

Phần mềm sử dụng tiết kiệm dung lượng truy cập qua 2G/3G hơn trang web.

Bạn cần có tài khoản mCard.vn để sử dụng phần mềm này, có thể đăng ký trực tiếp trong ứng dụng. Bạn cũng có thể nạp tiền trực tuyến qua thẻ ATM hoặc thẻ quốc tế Visa/Master (có điều kiện).

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app mCard.vn

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--