Việt Nam App - Ứng dụng mobile của Bạn

Việt Nam App - Ứng dụng mobile của Bạn

Nhà phát triển: Nguyen Luu

Miễn phí

Việt Nam App - Ứng dụng mobile của Bạn Miễn phí

Việt Nam App - Ứng dụng mobile của Bạn

Nhà phát triển: Nguyen Luu

Ảnh màn hình

Việt Nam App - Ứng dụng mobile của Bạn
Việt Nam App - Ứng dụng mobile của Bạn
Việt Nam App - Ứng dụng mobile của Bạn

Mô tả bởi nhà phát triển

Việt Nam App - là ứng dụng từ dịch vụ eHubly - một nền tảng biên tập và phát hành nội dung số, eHubly giúp tập trung mọi nội dung số lại phát hành tức thời trên nhiều nền tảng Web, Mobile Device, Table Device..
Với Việt Nam App, Bạn chỉ cần nhập mã Nội dung được nhà phát hành cung cấp là có thể xem toàn bộ các nội dung này.

Bạn muốn phát hành nội dung số hãy truy cập và liên hệ đến www.ehubly.com

Cám ơn, Chúc Bạn trãi nghiệm thành công và không quên cho chúng tôi 5*

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Việt Nam App - Ứng dụng mobile của Bạn

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--