Free Wi-fi Password

Free Wi-fi Password

Nhà phát triển: Ferran Espuna Prat

Miễn phí

Free Wi-fi Password Miễn phí

Free Wi-fi Password

Nhà phát triển: Ferran Espuna Prat

Ảnh màn hình

Free Wi-fi Password
Free Wi-fi Password
Free Wi-fi Password
Free Wi-fi Password
Free Wi-fi Password
Free Wi-fi Password
Free Wi-fi Password

Mô tả bởi nhà phát triển

Wi-fi miễn phí Passwords là một công cụ bảo mật tuyệt vời cho điện thoại của bạn sẽ giúp bạn cải thiện nhà hoặc văn phòng bộ định tuyến các cuộc tấn công của hacker agains an ninh wifi của bạn.

Chỉ cần mở ứng dụng này và chọn một loại bảo mật giữa khóc spa là hay WPA2 sau này bạn chỉ cần click vào nút gen dưới đây. Sau đó 3 dài mật khẩu ngẫu nhiên chữ và số sẽ được tạo ra. Bước cuối cùng là thiết lập nó để wifi router của bạn. Đừng lo lắng thật dễ dàng và có nhiều hướng dẫn.

Nếu bạn muốn các mật khẩu còn bạn có thể nhấn nút mở khóa để mua trong ứng dụng.

Tại sao phương pháp này hoạt? bởi vì như dài hơn và phức tạp là một mật khẩu wi-fi khó để hack với một sức mạnh vũ phu công cụ hack.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Free Wi-fi Password

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--