Jet Ski Racing Wave Rally Game

Jet Ski Racing Wave Rally Game

Nhà phát triển: mehrose fatima

Miễn phí

Jet Ski Racing Wave Rally Game Miễn phí

Jet Ski Racing Wave Rally Game

Nhà phát triển: mehrose fatima

Ảnh màn hình

Jet Ski Racing Wave Rally Game
Jet Ski Racing Wave Rally Game
Jet Ski Racing Wave Rally Game
Jet Ski Racing Wave Rally Game
Jet Ski Racing Wave Rally Game
Jet Ski Racing Wave Rally Game
Jet Ski Racing Wave Rally Game
Jet Ski Racing Wave Rally Game
Jet Ski Racing Wave Rally Game
Jet Ski Racing Wave Rally Game

Mô tả bởi nhà phát triển

Jet Ski Racing Wave Rally Game - 3D Tears waves through different dangerous yet beautiful raceways.

Features like Ability to select new Jet-skies and customise, Beautiful Graphics, Pick Up and Play,High Speed,Risk,Obstacles and kicking out death-defying tricks makes this game something you have never played before.

Join the racers and become the coolest JetSki Racing Wave Rally Game - 3D Water War Racing Game !

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Jet Ski Racing Wave Rally Game

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--