Veeva Engage
3.8 / 4 đánh giá

Veeva Engage

Nhà phát triển: Veeva Systems Inc.

Miễn phí

Veeva Engage Miễn phí
3.8 / 4 đánh giá

Veeva Engage

Nhà phát triển: Veeva Systems Inc.

Ảnh màn hình

Veeva Engage
Veeva Engage
Veeva Engage
Veeva Engage
Veeva Engage
Veeva Engage
Veeva Engage
Veeva Engage
Veeva Engage
Veeva Engage
Veeva Engage
Veeva Engage

Mô tả bởi nhà phát triển

Veeva Engage cho phép các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe giao tiếp trực tiếp với các công ty dược phẩm bằng một ứng dụng dễ dùng. Các bác sĩ giờ có thể sử dụng thiết bị iOS của họ để tham dự các cuộc gọi hội nghị truyền hình và các hội thảo web do bất kỳ công ty khoa học đời sống nào tổ chức bằng Veeva Engage.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Veeva Engage

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--