Resume Maker - Tạo CV đẹp
2.8 / 56 đánh giá

Resume Maker - Tạo CV đẹp

Nhà phát triển: WACONTRE ONE MEMBER LIMITED

Miễn phí

Resume Maker - Tạo CV đẹp Miễn phí
2.8 / 56 đánh giá

Resume Maker - Tạo CV đẹp

Nhà phát triển: WACONTRE ONE MEMBER LIMITED

Ảnh màn hình

Resume Maker - Tạo CV đẹp
Resume Maker - Tạo CV đẹp
Resume Maker - Tạo CV đẹp
Resume Maker - Tạo CV đẹp
Resume Maker - Tạo CV đẹp
Resume Maker - Tạo CV đẹp
Resume Maker - Tạo CV đẹp
Resume Maker - Tạo CV đẹp
Resume Maker - Tạo CV đẹp
Resume Maker - Tạo CV đẹp
Resume Maker - Tạo CV đẹp
Resume Maker - Tạo CV đẹp

Mô tả bởi nhà phát triển

Đây là dịch vụ web và ứng dụng (app) miễn phí để tạo CV (hồ sơ xin việc) cho người tìm việc.
Bạn có thể bắt đầu quản lý CV trực tuyến của bạn?
Rất thuận tiện để thêm / chỉnh sửa hồ sơ mới của bạn.

【Bước sử dụng CV Maker】
1) Đăng ký qua web hoặc Ứng dụng (app)
2) Nhập thông tin của bạn
3) Chọn mẫu CV
4) Xuất PDF, Tạo liên kết cá nhân của bạn, gửi CV cho công ty

Bạn có thể chia sẻ CV của mình bằng mạng xã hội
Một bản lý lịch tuyệt vời sẽ làm phong phú thêm sự nghiệp của bạn

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Resume Maker - Tạo CV đẹp

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--