Thạch Rắn Sâu - Hungry Snake Slither Dash War

Thạch Rắn Sâu - Hungry Snake Slither Dash War

Nhà phát triển: somjai atsawasuriyawong

Miễn phí

Thạch Rắn Sâu - Hungry Snake Slither Dash War Miễn phí

Thạch Rắn Sâu - Hungry Snake Slither Dash War

Nhà phát triển: somjai atsawasuriyawong

Ảnh màn hình

Thạch Rắn Sâu - Hungry Snake Slither Dash War
Thạch Rắn Sâu - Hungry Snake Slither Dash War
Thạch Rắn Sâu - Hungry Snake Slither Dash War
Thạch Rắn Sâu - Hungry Snake Slither Dash War
Thạch Rắn Sâu - Hungry Snake Slither Dash War
Thạch Rắn Sâu - Hungry Snake Slither Dash War
Thạch Rắn Sâu - Hungry Snake Slither Dash War
Thạch Rắn Sâu - Hungry Snake Slither Dash War
Thạch Rắn Sâu - Hungry Snake Slither Dash War
Thạch Rắn Sâu - Hungry Snake Slither Dash War

Mô tả bởi nhà phát triển

chỉ cần cố gắng giữ cho con rắn di chuyển, và tránh những cái lớn snake.this con rắn trò chơi phiên bản không phải là dễ dàng như vậy, con rắn lớn có thể di chuyển, có thể xoay, chỉ ra bạn hãy tưởng tượng. bạn thực sự giống như con rắn, là từ slither, nhưng nhiều funny hơn slither ban đầu!
làm thế nào đến nay bạn có thể đi? chỉ có một thử này phiên bản con rắn!
con rắn lại: đi đi đi!

Thêm rắn vui hơn

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Thạch Rắn Sâu - Hungry Snake Slither Dash War

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--