TÍNH LÃI TIỀN VAY
1.0 / 1 đánh giá

TÍNH LÃI TIỀN VAY

Nhà phát triển: giang pham

Miễn phí

TÍNH LÃI TIỀN VAY Miễn phí
1.0 / 1 đánh giá

TÍNH LÃI TIỀN VAY

Nhà phát triển: giang pham

Ảnh màn hình

TÍNH LÃI TIỀN VAY
TÍNH LÃI TIỀN VAY
TÍNH LÃI TIỀN VAY
TÍNH LÃI TIỀN VAY
TÍNH LÃI TIỀN VAY
TÍNH LÃI TIỀN VAY
TÍNH LÃI TIỀN VAY
TÍNH LÃI TIỀN VAY
TÍNH LÃI TIỀN VAY
TÍNH LÃI TIỀN VAY

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng "Tính Lãi Vay" cung cấp cho bạn một kênh tham khảo về dòng tiền trong suốt kì hạn vay.
Bảng tính về tiền gốc, tiền lãi, tổng tiền phải trả mỗi tháng ... trong ứng dụng được tính theo 4 phương pháp khác nhau:
PP1: Trả gốc cố định hàng tháng - trả lãi hàng tháng dựa trên dư nợ giảm dần.
PP2: Trả tổng tiền gốc và lãi cố định hàng tháng. Tiền lãi tính trên dư nợ giảm dần.
PP3: Trả gốc cố định hàng tháng - trả lãi dựa trên dư nợ ban đầu
PP4: Trả gốc cuối kì hạn - trả lãi dựa trên dư nợ ban đầu
Ngoài ra, ứng dụng hỗ trợ gửi mail thông tin các khoản vay hỗ trợ ngân hàng và khách hàng làm việc nhanh chóng và tiện lợi.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app TÍNH LÃI TIỀN VAY

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--