MGreen Scanner
5.0 / 1 đánh giá

MGreen Scanner

Nhà phát triển: Minh Tri Nguyen

Miễn phí

MGreen Scanner Miễn phí
5.0 / 1 đánh giá

MGreen Scanner

Nhà phát triển: Minh Tri Nguyen

Ảnh màn hình

MGreen Scanner
MGreen Scanner
MGreen Scanner
MGreen Scanner
MGreen Scanner
MGreen Scanner

Mô tả bởi nhà phát triển

MGreenScanner là ứng dụng giúp cho người tiêu dùng có thể tìm kiếm nguồn gốc của nông sản, khi người dùng quét mã QR code của nông sản, ứng dùng sẽ hiển thị nội dung chi tiết nhật ký quá trình gieo trồng đến lúc thu hoạch của nông sản đó

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app MGreen Scanner

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--