HOME MEE

HOME MEE

Nhà phát triển: VIETTEL BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION – BRANCH OF VIETTEL GROUP

Miễn phí

HOME MEE Miễn phí

HOME MEE

Nhà phát triển: VIETTEL BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION – BRANCH OF VIETTEL GROUP

Ảnh màn hình

HOME MEE
HOME MEE
HOME MEE
HOME MEE
HOME MEE
HOME MEE
HOME MEE
HOME MEE
HOME MEE
HOME MEE
HOME MEE
HOME MEE
HOME MEE
HOME MEE

Mô tả bởi nhà phát triển

Các tính năng nổi bật:
- Nhận thông báo từ Ban quản lý qua SMS và App
- Thanh toán phí dịch vụ (điện, nước, internet, truyền hình) mọi lúc mọi nơi
- Thống kê chi tiêu hàng tháng trong gia đình.
- Kênh trao đổi, chia sẻ thông tin trong cộng đồng

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app HOME MEE

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--