Dichung for Driver

Dichung for Driver

Nhà phát triển: Dichung

Miễn phí

Dichung for Driver Miễn phí

Dichung for Driver

Nhà phát triển: Dichung

Ảnh màn hình

Dichung for Driver
Dichung for Driver
Dichung for Driver
Dichung for Driver
Dichung for Driver

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng dành cho lái xe của Dichungtaxi.com bao gồm các tính năng:
- Login/ Logout
- Nhận chuyến từ hệ thống, nhận chuyến từ tài khoản quản lý trực tiếp.
- Xem thông tin chi tiết chuyến đi, bản đồ dẫn đường
- Cập nhật trạng thái đón/trả khách
- Lịch sử các chuyến đi
- Thông báo từ điều hành

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Dichung for Driver

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--