Con Rắn Trò Chơi Da Đa Mặt

Con Rắn Trò Chơi Da Đa Mặt

Nhà phát triển: Narumon Kemthong

Miễn phí

Con Rắn Trò Chơi Da Đa Mặt Miễn phí

Con Rắn Trò Chơi Da Đa Mặt

Nhà phát triển: Narumon Kemthong

Ảnh màn hình

Con Rắn Trò Chơi Da Đa Mặt
Con Rắn Trò Chơi Da Đa Mặt
Con Rắn Trò Chơi Da Đa Mặt
Con Rắn Trò Chơi Da Đa Mặt
Con Rắn Trò Chơi Da Đa Mặt
Con Rắn Trò Chơi Da Đa Mặt
Con Rắn Trò Chơi Da Đa Mặt
Con Rắn Trò Chơi Da Đa Mặt
Con Rắn Trò Chơi Da Đa Mặt
Con Rắn Trò Chơi Da Đa Mặt

Mô tả bởi nhà phát triển

chơi với những người trực tuyến!
bạn có thể trở thành những con rắn lớn nhất?
làm thế nào nhiều bạn có thể đi? chỉ cần làm một con rắn Phiên bản này!
Slither trở lại xem ra - nếu mày chạm một con rắn, bạn có thể phát nổ và vì vậy nó là trò chơi trên.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Con Rắn Trò Chơi Da Đa Mặt

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--