Tiếng Anh thông dụng, từ vựng thông dụng, simbo

Tiếng Anh thông dụng, từ vựng thông dụng, simbo

Nhà phát triển: Son Nguyen

Miễn phí

Tiếng Anh thông dụng, từ vựng thông dụng, simbo Miễn phí

Tiếng Anh thông dụng, từ vựng thông dụng, simbo

Nhà phát triển: Son Nguyen

Ảnh màn hình

Tiếng Anh thông dụng, từ vựng thông dụng, simbo
Tiếng Anh thông dụng, từ vựng thông dụng, simbo
Tiếng Anh thông dụng, từ vựng thông dụng, simbo
Tiếng Anh thông dụng, từ vựng thông dụng, simbo
Tiếng Anh thông dụng, từ vựng thông dụng, simbo
Tiếng Anh thông dụng, từ vựng thông dụng, simbo
Tiếng Anh thông dụng, từ vựng thông dụng, simbo
Tiếng Anh thông dụng, từ vựng thông dụng, simbo
Tiếng Anh thông dụng, từ vựng thông dụng, simbo
Tiếng Anh thông dụng, từ vựng thông dụng, simbo

Mô tả bởi nhà phát triển

OFFLINE, không cần có mạng Internet
Hơn 100000 từ thông dụng nhất.
Hơn 2000 câu thường dùng nhất
Từ điển bao gồm:
* 3000 từ thông dụng Oxford
* Từ TOEIC phổ biến nhất
* Từ IELTS cần thiết nhất
* TOEFL không thể thiếu
* Động từ bất quy tăc
* Xem lại các từ đã tra
* Tra online với google
* Lưu lại các từ cần nhớ

Phát triển bởi SIMBO
Mọi góp ý xin liên hệ simbo.vn@gmail.com

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Tiếng Anh thông dụng, từ vựng thông dụng, simbo

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--