Từ Điển Anh Việt - VDict

Từ Điển Anh Việt - VDict

Nhà phát triển: MT MEDIA MULTIMEDIA SOLUTIONS COMPANY LIMITED

Miễn phí

Từ Điển Anh Việt - VDict Miễn phí

Từ Điển Anh Việt - VDict

Nhà phát triển: MT MEDIA MULTIMEDIA SOLUTIONS COMPANY LIMITED

Ảnh màn hình

Từ Điển Anh Việt - VDict
Từ Điển Anh Việt - VDict
Từ Điển Anh Việt - VDict
Từ Điển Anh Việt - VDict
Từ Điển Anh Việt - VDict
Từ Điển Anh Việt - VDict
Từ Điển Anh Việt - VDict
Từ Điển Anh Việt - VDict
Từ Điển Anh Việt - VDict
Từ Điển Anh Việt - VDict

Mô tả bởi nhà phát triển

Từ Điển Anh Việt - VDict phát âm chuẩn, sử dụng OFFLINE, có chức năng dịch văn bản hàng đầu Việt Nam, dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Việt đều được.

Hệ thống từ điển được đội ngũ Từ Điển Việt tổng hợp, sưu tầm qua nhiều năm để đưa đến tay các bạn bộ từ điển chuẩn và tốt nhất với rất nhiều tính năng hay:

* Đọc phát âm Tiếng Anh và Tiếng Việt chuẩn nhất hiện nay.
* Gần 1 triệu từ Anh - Việt, Việt - Anh chuẩn nhất.
* Dịch câu, dịch từ gợi ý ví dụ để hiểu sâu hơn về câu từ.
* Cho phép tìm kiếm chéo các từ với nhau một cách thuận tiện nhất.
* Tích hợp hệ thống tìm theo hình ảnh, wikipedia.
* Từ đã search, từ được đánh dấu để học lại, từ gần đây.
* Hệ thống Game Vip kiểm tra nhanh và luyện nghe cực kỳ hiệu quả.
* Hơn 10k từ vựng quan trọng: Oxford, IELTS, TOEIC, TOEFL...
* Động từ bất quy tắc

Một vài ứng dụng học Tiếng Anh mà bạn nên sử dụng: VDict, Tflat, Elsa Speak, DictBox, Vietnames Dictionary,...

Phần mềm được phát triển bởi TuDienViet.vn

---

Vietnamese English Dictionary - VDict has standard pronunciation, uses OFFLINE, has the leading text translation function in Vietnam, can be translated into English or Vietnamese.

The dictionary system has been synthesized and collected by the Vietnamese Dictionary VDict team over the years to bring to you the standard and best dictionaries with many good features:

* Read the most standard English and Vietnamese pronunciation today.
* Nearly 1 million English - Vietnamese, Vietnamese - English words are the best.
* Translate sentences, translate word suggestions for examples to better understand sentences.
* Allows searching for words together in the most convenient way.
* Integrated search system by image, wikipedia.
* Searched word, bookmarked word for re-learning, recent word.
* System Game Vip test quickly and practice listening extremely effectively.
* More than 10k important vocabulary: Oxford, IELTS, TOEIC, TOEFL ...
* Irregular verbs

Some products that you learn Chinese should use: VDict, Tflat, Elsa Speak, DictBox, Vietnames Dictionary,...

Software developed by TuDienViet.vn

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Từ Điển Anh Việt - VDict

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--