ACBS Trade

ACBS Trade

Nhà phát triển: ACB SECURITIES CO. LTD

Miễn phí

ACBS Trade Miễn phí

ACBS Trade

Nhà phát triển: ACB SECURITIES CO. LTD

Ảnh màn hình

ACBS Trade
ACBS Trade
ACBS Trade
ACBS Trade
ACBS Trade
ACBS Trade
ACBS Trade
ACBS Trade
ACBS Trade

Mô tả bởi nhà phát triển

Giao dịch thuận tiện, hổ trợ quản lý danh mục, truy vấn lịch sử giao dịch.
Cập nhật thông tin về thị trường, cổ phiếu nhanh chóng và chính xác với thời gian thực dễ dàng phân tích thông tin và ra quyết định.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app ACBS Trade

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--