Địa phương thời tiết tới 4 ngày

Địa phương thời tiết tới 4 ngày

Nhà phát triển: Aishvarya Sadasivam

Miễn phí

Địa phương thời tiết tới 4 ngày Miễn phí

Địa phương thời tiết tới 4 ngày

Nhà phát triển: Aishvarya Sadasivam

Ảnh màn hình

Địa phương thời tiết tới 4 ngày
Địa phương thời tiết tới 4 ngày
Địa phương thời tiết tới 4 ngày
Địa phương thời tiết tới 4 ngày
Địa phương thời tiết tới 4 ngày
Địa phương thời tiết tới 4 ngày
Địa phương thời tiết tới 4 ngày
Địa phương thời tiết tới 4 ngày
Địa phương thời tiết tới 4 ngày

Mô tả bởi nhà phát triển

nguồn điện thoại di động của bạn cho các tin tức thời tiết. cập nhật thời tiết địa phương và dự báo.
Bất cứ nơi nào bạn đi nó mang lại cho thời tiết của vị trí hiện tại.

Pin Cách sử dụng Disclaimer:

Tiếp tục sử dụng GPS đang chạy trong nền có thể làm giảm đáng kể tuổi thọ pin.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Địa phương thời tiết tới 4 ngày

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan