TĐ Chữ Hán
4.2 / 2,8 N đánh giá

TĐ Chữ Hán

Nhà phát triển: Giap Linh Do

Miễn phí

TĐ Chữ Hán Miễn phí
4.2 / 2,8 N đánh giá

TĐ Chữ Hán

Nhà phát triển: Giap Linh Do

Ảnh màn hình

TĐ Chữ Hán
TĐ Chữ Hán
TĐ Chữ Hán
TĐ Chữ Hán
TĐ Chữ Hán
TĐ Chữ Hán
TĐ Chữ Hán
TĐ Chữ Hán
TĐ Chữ Hán
TĐ Chữ Hán
TĐ Chữ Hán
TĐ Chữ Hán

Mô tả bởi nhà phát triển

Từ điển chữ Hán giúp bạn tra cứu nhanh chóng những chữ Hán, chữ Nôm, là công cụ thay thế cuốn từ điển Thiều Chửu nặng nề.
Với từ điển này, bạn có thể:
- Tra chữ Hán theo âm Hán Việt, âm pinyin, chữ Hán
- Xem những từ ghép có chứa chữ Hán đó
- Xem chi tiết bộ thủ của chữ Hán
- Phát âm chữ Hán và từ ghép Hán
- Xem cách viết chữ Hán
- Xem phân tích thành phần chữ Hán
- Tra cứu chữ Hán theo bộ thủ và số nét
- Nhận dạng chữ viết tay
- Tra cứu chữ Nôm bằng chữ, phiên âm, pinyin
- Tùy chọn giao diện sáng/tối
- Xem các dạng chữ cổ: Kim văn, Giáp cốt...

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app TĐ Chữ Hán

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--