iPatech

iPatech

Nhà phát triển: Beijing Ithink Imagination Technology Co., Ltd.

Miễn phí

iPatech Miễn phí

iPatech

Nhà phát triển: Beijing Ithink Imagination Technology Co., Ltd.

Ảnh màn hình

iPatech
iPatech
iPatech
iPatech
iPatech

Mô tả bởi nhà phát triển

nhìn nổi tay ithink- được dựa trên Internet di động, Internet of Things và đám mây thiết bị đầu cuối thông minh, chủ yếu sử dụng để xem video bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào chăm sóc gia đình từ xa, an ninh, quy định của chính phủ, tăng cường năng lực quản lý chuỗi cửa hàng

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app iPatech

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--