Cán rắn Đói ăn Màu Dot: Worm bản miễn phí trò chơi

Cán rắn Đói ăn Màu Dot: Worm bản miễn phí trò chơi

Nhà phát triển: Arnon Marukcanon

Miễn phí

Cán rắn Đói ăn Màu Dot: Worm bản miễn phí trò chơi Miễn phí

Cán rắn Đói ăn Màu Dot: Worm bản miễn phí trò chơi

Nhà phát triển: Arnon Marukcanon

Ảnh màn hình

Cán rắn Đói ăn Màu Dot: Worm bản miễn phí trò chơi
Cán rắn Đói ăn Màu Dot: Worm bản miễn phí trò chơi
Cán rắn Đói ăn Màu Dot: Worm bản miễn phí trò chơi
Cán rắn Đói ăn Màu Dot: Worm bản miễn phí trò chơi

Mô tả bởi nhà phát triển

Cảm ơn bạn đã gửi lại mô. Chúng tôi nhận thấy rằng vấn đề trước đó đã không được giải quyết.

Chúng tôi không thể tiến hành việc xem xét các ứng dụng của bạn cho đến khi vấn đề này đã được giải quyết.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về những thông tin được cung cấp, xin vui lòng trả lời tin nhắn này và chúng tôi sẽ lấy lại cho bạn càng sớm càng tốt.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Cán rắn Đói ăn Màu Dot: Worm bản miễn phí trò chơi

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--