Plantie - Giữ tập trung

Plantie - Giữ tập trung

Nhà phát triển: JU HU

Miễn phí

Plantie - Giữ tập trung Miễn phí

Plantie - Giữ tập trung

Nhà phát triển: JU HU

Ảnh màn hình

Plantie - Giữ tập trung
Plantie - Giữ tập trung
Plantie - Giữ tập trung
Plantie - Giữ tập trung

Mô tả bởi nhà phát triển

Plantie là một ứng dụng quản lý thời gian cho phép bạn trồng và thu hoạch những loại trái cây yêu thích trong khi vẫn tập trung vào công việc.

  - Trồng trái cây yêu thích của bạn trong khi tập trung vào nhiệm vụ của bạn
  - Tác vụ sẽ bị gián đoạn nếu người dùng chuyển sang các ứng dụng khác
  - Theo dõi hiệu suất của bạn hàng ngày
  - Thu thập huy hiệu và giữ động lực
  - Mở khóa nhiều trái cây để phát triển

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Plantie - Giữ tập trung

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--