Máy tính khối lượng thép

Máy tính khối lượng thép

Nhà phát triển: Hoang Tue

Miễn phí

Máy tính khối lượng thép Miễn phí

Máy tính khối lượng thép

Nhà phát triển: Hoang Tue

Ảnh màn hình

Máy tính khối lượng thép
Máy tính khối lượng thép
Máy tính khối lượng thép
Máy tính khối lượng thép
Máy tính khối lượng thép
Máy tính khối lượng thép
Máy tính khối lượng thép
Máy tính khối lượng thép

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng giúp tính trọng lượng của các hộp và ống sắt với kích thước cho trước, đồng thời tính toán luôn giá tiền theo khối lượng đã tính được và giá thành / đơn vị cân nặng của sản phẩm.
Bạn có thể chỉnh sửa được khối lượng của từng vị trí trong bảng trọng lượng.


Ứng dụng vui vẻ dành cho bố :))).

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Máy tính khối lượng thép

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--