Truyện Lịch sử Việt Nam và thế giới hay mới nhất

Truyện Lịch sử Việt Nam và thế giới hay mới nhất

Nhà phát triển: Tran Anh

Miễn phí

Truyện Lịch sử Việt Nam và thế giới hay mới nhất Miễn phí

Truyện Lịch sử Việt Nam và thế giới hay mới nhất

Nhà phát triển: Tran Anh

Ảnh màn hình

Truyện Lịch sử Việt Nam và thế giới hay mới nhất
Truyện Lịch sử Việt Nam và thế giới hay mới nhất
Truyện Lịch sử Việt Nam và thế giới hay mới nhất
Truyện Lịch sử Việt Nam và thế giới hay mới nhất
Truyện Lịch sử Việt Nam và thế giới hay mới nhất
Truyện Lịch sử Việt Nam và thế giới hay mới nhất
Truyện Lịch sử Việt Nam và thế giới hay mới nhất
Truyện Lịch sử Việt Nam và thế giới hay mới nhất
Truyện Lịch sử Việt Nam và thế giới hay mới nhất
Truyện Lịch sử Việt Nam và thế giới hay mới nhất

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng tổng hợp các tác phẩm về thể loại lịch sử - quân sự hay nhất của Việt Nam và Thế giới bao gồm:
CÁC TRẬN ĐẤU QUAN TRỌNG TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM
NHẬT KÝ ĐẶNG THÙY TRÂM
BÍ MẬT MỘ KHỒNG MINH
BINH PHÁP TÔN TỬ VÀ 36 MƯU KẾ
KHỔNG MINH GIA CÁT LƯỢNG ĐẠI TRUYỆN
TÀO THÁO THIÊN BÁ
TAM QUỐC DIỄN NGHĨA
Ứng dụng hoàn toàn offline và miển phí.
Chúc các bạn đọc sách vui vẻ

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Truyện Lịch sử Việt Nam và thế giới hay mới nhất

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--