Học tiếng Anh hàng ngày: Từ vựng: trò chơi giáo dục học tập miễn phí cho trẻ em‪!‬

Học tiếng Anh hàng ngày: Từ vựng: trò chơi giáo dục học tập miễn phí cho trẻ em‪!‬

Nhà phát triển: Suphawadee pradongjongnest

Miễn phí

Học tiếng Anh hàng ngày: Từ vựng: trò chơi giáo dục học tập miễn phí cho trẻ em‪!‬ Miễn phí

Học tiếng Anh hàng ngày: Từ vựng: trò chơi giáo dục học tập miễn phí cho trẻ em‪!‬

Nhà phát triển: Suphawadee pradongjongnest

Ảnh màn hình

Học tiếng Anh hàng ngày: Từ vựng: trò chơi giáo dục học tập miễn phí cho trẻ em‪!‬
Học tiếng Anh hàng ngày: Từ vựng: trò chơi giáo dục học tập miễn phí cho trẻ em‪!‬
Học tiếng Anh hàng ngày: Từ vựng: trò chơi giáo dục học tập miễn phí cho trẻ em‪!‬
Học tiếng Anh hàng ngày: Từ vựng: trò chơi giáo dục học tập miễn phí cho trẻ em‪!‬
Học tiếng Anh hàng ngày: Từ vựng: trò chơi giáo dục học tập miễn phí cho trẻ em‪!‬
Học tiếng Anh hàng ngày: Từ vựng: trò chơi giáo dục học tập miễn phí cho trẻ em‪!‬
Học tiếng Anh hàng ngày: Từ vựng: trò chơi giáo dục học tập miễn phí cho trẻ em‪!‬
Học tiếng Anh hàng ngày: Từ vựng: trò chơi giáo dục học tập miễn phí cho trẻ em‪!‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Tìm hiểu các từ vựng về động vật và hoa quả. Có những hình ảnh và âm thanh, làm cho trẻ dễ hiểu.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Học tiếng Anh hàng ngày: Từ vựng: trò chơi giáo dục học tập miễn phí cho trẻ em‪!‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--