i Pranayama Pro - hướng dẫn của bạn cho các bài tập thở của bạn

i Pranayama Pro - hướng dẫn của bạn cho các bài tập thở của bạn

Nhà phát triển: Massimiliano Borrelli

Miễn phí

i Pranayama Pro - hướng dẫn của bạn cho các bài tập thở của bạn Miễn phí

i Pranayama Pro - hướng dẫn của bạn cho các bài tập thở của bạn

Nhà phát triển: Massimiliano Borrelli

Ảnh màn hình

i Pranayama Pro - hướng dẫn của bạn cho các bài tập thở của bạn
i Pranayama Pro - hướng dẫn của bạn cho các bài tập thở của bạn
i Pranayama Pro - hướng dẫn của bạn cho các bài tập thở của bạn
i Pranayama Pro - hướng dẫn của bạn cho các bài tập thở của bạn
i Pranayama Pro - hướng dẫn của bạn cho các bài tập thở của bạn
i Pranayama Pro - hướng dẫn của bạn cho các bài tập thở của bạn
i Pranayama Pro - hướng dẫn của bạn cho các bài tập thở của bạn
i Pranayama Pro - hướng dẫn của bạn cho các bài tập thở của bạn
i Pranayama Pro - hướng dẫn của bạn cho các bài tập thở của bạn
i Pranayama Pro - hướng dẫn của bạn cho các bài tập thở của bạn

Mô tả bởi nhà phát triển

△▲△▲△ i Pranayama Pro △▲△▲△

Bạn có thể chạy các bài tập năng lượng hơi thở với sự giúp đỡ của iPranayama Pro, hướng dẫn của bạn cho các hoạt Pranayama của bạn.

Bạn có thể thiết lập thời gian và số lượng cho mỗi chu kỳ thở (hít vào, giữ lại, thở ra, giữ lại) và bạn sẽ có một âm thanh dễ chịu đó sẽ đánh dấu các giai đoạn khác nhau của hơi thở để thực hiện Pranayama của bạn.

Thông qua hơi thở chúng tôi theo nghĩa đen có thể chữa khỏi bất kỳ loại căng thẳng, lo lắng, lo lắng và sợ hãi của tất cả các loại. Chống lại sự căng thẳng của cuộc sống hiện đại sử dụng iPranayama Pro để thực hiện mỗi ngày các bài tập của bạn của Pranayama và sạc năng lượng.

Nhiều bệnh hiện đại có gốc rễ của nó trong một hơi thở xấu, với các ứng dụng của chúng tôi bạn sẽ có một hướng dẫn sẽ giúp bạn cải thiện chất lượng của hơi thở của bạn và cuộc sống của bạn.


IN ENGLISH
———————

△▲△▲△ i Pranayama Pro △▲△▲△

Run pranic breathing exercises with the help of iPranayama Pro, your guide for your energy breathing practices.

You can set the timing and quantity for each breathing cycle (inhalation, retention, exhalation, retention) and have a pleasant sound that marks each different stage of breath for the correct execution of your Pranayama.

Through the breath we can literally cure any kind of stress, anxiety, worries and fears of all kinds. Combat the stress and strain of modern life by using iPranayama Pro.

Energize your body and mind by starting each day with this easy to use app.

Many modern diseases have their root in bad breathing, with our application you will have a guide that will help you improve the quality of your breathing and the quality of your life.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app i Pranayama Pro - hướng dẫn của bạn cho các bài tập thở của bạn

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--