Dinosaur Puzzle Games miễn phí - Dino Jigsaw Puzzles for Kids uống và mầm non Learning Games

Dinosaur Puzzle Games miễn phí - Dino Jigsaw Puzzles for Kids uống và mầm non Learning Games

Nhà phát triển: Sakda Setrin

Miễn phí

Dinosaur Puzzle Games miễn phí - Dino Jigsaw Puzzles for Kids uống và mầm non Learning Games Miễn phí

Dinosaur Puzzle Games miễn phí - Dino Jigsaw Puzzles for Kids uống và mầm non Learning Games

Nhà phát triển: Sakda Setrin

Ảnh màn hình

Dinosaur Puzzle Games miễn phí - Dino Jigsaw Puzzles for Kids uống và mầm non Learning Games
Dinosaur Puzzle Games miễn phí - Dino Jigsaw Puzzles for Kids uống và mầm non Learning Games
Dinosaur Puzzle Games miễn phí - Dino Jigsaw Puzzles for Kids uống và mầm non Learning Games
Dinosaur Puzzle Games miễn phí - Dino Jigsaw Puzzles for Kids uống và mầm non Learning Games
Dinosaur Puzzle Games miễn phí - Dino Jigsaw Puzzles for Kids uống và mầm non Learning Games
Dinosaur Puzzle Games miễn phí - Dino Jigsaw Puzzles for Kids uống và mầm non Learning Games
Dinosaur Puzzle Games miễn phí - Dino Jigsaw Puzzles for Kids uống và mầm non Learning Games
Dinosaur Puzzle Games miễn phí - Dino Jigsaw Puzzles for Kids uống và mầm non Learning Games
Dinosaur Puzzle Games miễn phí - Dino Jigsaw Puzzles for Kids uống và mầm non Learning Games
Dinosaur Puzzle Games miễn phí - Dino Jigsaw Puzzles for Kids uống và mầm non Learning Games

Mô tả bởi nhà phát triển

Dinosaur ghép hình câu đố trò chơi miễn phí cho trẻ mới biết đi, trẻ em, con trai, con gái hay con cái. Giáo dục về câu đố. Phát triển kỹ năng và sự sáng tạo cho trò chơi của trẻ em, người có thể dạy trẻ học và phát triển các kỹ năng của họ trong việc lựa chọn chơi. Chơi các trò chơi với cha mẹ và gia đình của họ

Ứng dụng này sẽ giúp con bạn nổi trội trong các lĩnh vực sau:
- Giải quyết vấn đề
- Kỹ năng hợp lý và nhận thức
- Sự tập trung
- Ký ức

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Dinosaur Puzzle Games miễn phí - Dino Jigsaw Puzzles for Kids uống và mầm non Learning Games

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--