Bí quyết & thành công - kỹ năng tư duy - kỹ năng giao tiếp

Bí quyết & thành công - kỹ năng tư duy - kỹ năng giao tiếp

Nhà phát triển: Tran Anh

Miễn phí

Bí quyết & thành công - kỹ năng tư duy - kỹ năng giao tiếp Miễn phí

Bí quyết & thành công - kỹ năng tư duy - kỹ năng giao tiếp

Nhà phát triển: Tran Anh

Ảnh màn hình

Bí quyết & thành công - kỹ năng tư duy - kỹ năng giao tiếp
Bí quyết & thành công - kỹ năng tư duy - kỹ năng giao tiếp
Bí quyết & thành công - kỹ năng tư duy - kỹ năng giao tiếp
Bí quyết & thành công - kỹ năng tư duy - kỹ năng giao tiếp
Bí quyết & thành công - kỹ năng tư duy - kỹ năng giao tiếp
Bí quyết & thành công - kỹ năng tư duy - kỹ năng giao tiếp
Bí quyết & thành công - kỹ năng tư duy - kỹ năng giao tiếp
Bí quyết & thành công - kỹ năng tư duy - kỹ năng giao tiếp
Bí quyết & thành công - kỹ năng tư duy - kỹ năng giao tiếp
Bí quyết & thành công - kỹ năng tư duy - kỹ năng giao tiếp

Mô tả bởi nhà phát triển

Phần mềm bí quyết & thành công : cung cấp cho bạn những bí quyết và quy tắc để thành công. Đồng thời cung cấp sách tăng khả năng tư duy và kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống hằng ngày. Chính điều đó giúp bạn ngày càng thành công hơn trong kinh doanh và tự tin trong giao tiếp.

Phần mềm hoàn toàn ofline và miển phí sẽ đem lại cho bạn những kiến thức hữu ích.
Chúc bạn đọc vui vẻ và thu gom được những kiến thức cho mình.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Bí quyết & thành công - kỹ năng tư duy - kỹ năng giao tiếp

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--