Hình ảnh đẹp – hình ảnh với các cụm từ hình ảnh

Hình ảnh đẹp – hình ảnh với các cụm từ hình ảnh

Nhà phát triển: Mireia Lluch Ortola

Miễn phí

Hình ảnh đẹp – hình ảnh với các cụm từ hình ảnh Miễn phí

Hình ảnh đẹp – hình ảnh với các cụm từ hình ảnh

Nhà phát triển: Mireia Lluch Ortola

Ảnh màn hình

Hình ảnh đẹp – hình ảnh với các cụm từ hình ảnh
Hình ảnh đẹp – hình ảnh với các cụm từ hình ảnh
Hình ảnh đẹp – hình ảnh với các cụm từ hình ảnh
Hình ảnh đẹp – hình ảnh với các cụm từ hình ảnh
Hình ảnh đẹp – hình ảnh với các cụm từ hình ảnh
Hình ảnh đẹp – hình ảnh với các cụm từ hình ảnh
Hình ảnh đẹp – hình ảnh với các cụm từ hình ảnh
Hình ảnh đẹp – hình ảnh với các cụm từ hình ảnh
Hình ảnh đẹp – hình ảnh với các cụm từ hình ảnh
Hình ảnh đẹp – hình ảnh với các cụm từ hình ảnh

Mô tả bởi nhà phát triển

Những hình ảnh đẹp nhất của các báo giá tốt nhất và tin nhắn, cả cảm xúc và tình cảm, tình yêu, động lực, tự cường, vv

Bạn có thể giữ cho bạn những hình ảnh để chia sẻ với bạn bè hoặc hình nền mặc chúng.

Với ứng dụng này bạn có thể thúc đẩy hoặc yêu bất cứ ai bạn muốn, ứng dụng này sẽ làm cho nó dễ dàng hơn có vẻ thú vị và tán tỉnh.

Nếu bạn thích các ứng dụng, xin vui lòng không ngần ngại để đánh giá nó trong App Store vì vậy chúng tôi có thể cải thiện và tiếp tục thực hiện các ứng dụng, cảm ơn bạn rất nhiều!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Hình ảnh đẹp – hình ảnh với các cụm từ hình ảnh

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--