Miễn phí âm nhạc - For Youtube Music Video

Miễn phí âm nhạc - For Youtube Music Video

Nhà phát triển: Md Khairul Islam Bhuiyan

Miễn phí

Miễn phí âm nhạc - For Youtube Music Video Miễn phí

Miễn phí âm nhạc - For Youtube Music Video

Nhà phát triển: Md Khairul Islam Bhuiyan

Ảnh màn hình

Miễn phí âm nhạc - For Youtube Music Video
Miễn phí âm nhạc - For Youtube Music Video
Miễn phí âm nhạc - For Youtube Music Video
Miễn phí âm nhạc - For Youtube Music Video
Miễn phí âm nhạc - For Youtube Music Video
Miễn phí âm nhạc - For Youtube Music Video
Miễn phí âm nhạc - For Youtube Music Video
Miễn phí âm nhạc - For Youtube Music Video
Miễn phí âm nhạc - For Youtube Music Video
Miễn phí âm nhạc - For Youtube Music Video

Mô tả bởi nhà phát triển

ứng dụng này cho phép bạn tìm kiếm và xem hàng triệu video trên YouTube miễn phí!
Video Âm Nhạc Miễn Phí cho Danh Sách Phát & Kênh YouTube.

# Trình Phát Video Nâng Cao
--> Chơi trên nền trong khi duyệt các ứng dụng khác
--> Điều khiển phát lại: Lặp lại, Tắt tiếng, Tốc độ: 1x,2x,4x,8x
--> Chuyển đổi chất lượng video thành 240p, 360p, 720p, 1080p
--> Chia sẻ video
--> Phát lại video trong toàn màn hình hoặc cửa sổ nhỏ

# Trình Quản Lý Thông Minh
--> Tìm kiếm YouTube nhanh chóng & mạnh mẽ với các gợi ý
--> Duyệt video phổ biến
--> Tạo danh sách phát không giới hạn & thêm nhạc chỉ với một cú nhấp


Found a Bug?
Kindly report us for any issue at juwel_cse15@yahoo.com

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Miễn phí âm nhạc - For Youtube Music Video

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--